Ийгиликтүү мисалдар жана статистика

Статистика 11.02.2020

2013-жылдан тартып, KyrSEFF 2358 энергияны үнөмдөө турак жай тармагындагы жана бизнес-сектордо 167 долбоорлорду ишке ашырылып жатат. Жалпысынан, 45,8 млн АКШ доллары жумшалган. Мындан тышкары, энергетика жана натыйжалуу чараларды ресурстук ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн KyrSEFF программасы кардарларына Европа Биримдигинин Борбордук Азияны инвестициялоо программасынын (IFCA) алкагында 5,8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү грант берилген.

Эксперттеринин эсеби боюнча, 165 253 мегаватт саат жылына энергияны үнөмдөөгө жардам берет, ал 6 Аламедин ГЭСинин электр энергиясын иштеп чыгышына барабар. Айлана-чөйрөнү коргоо жагынан алып караганда, KyrSEFF долбоору иштегенден тартып 5 жылда, абага көмүр кычкылтек газынын 55 016 тонна жылына азайышы, бул 1247 футбол аянтчаларына 366 773 бак дарагын отургузгандай салыштырсак болот. Ошондой эле жылына 55 531 м3 ашык суу үнөмдөлөт.

Ийгиликтүү мисалдар