Жүктөөлөр

Турак-жай долбоорлору үчүн анкета

Көп кабаттуу турак үйлөрдүн долбоорлору үчүн анкета

Турак жай-курулуш долбоорлору үчүн грант алууга өтүнмө

Көп кабаттуу турак үйлөрдүн долбоорлору үчүн грант алууга өтүнмө

Бизнес-долбоорлор үчүн анкета
Бизнес-долбоорлор үчүн грант алууга өтүнмө

Зайымчынын эсине

Чыгымдардын сметасы