Бизге билдирүү жөнөтүңүз

Бишкек ш. борбордук кеңсе

Абдымомунов көч.145, Бишкек, 720011, Кыргызстан

+996 312 901217

+996 312 901217

info@kyrseff.kg

www.kyrseff.kg/

Нарын шаарындагы биздин кеңсе

Раззаков көч.21/27, Нарын ш., 722990, Кыргызстан

+996 3522 5 09 89

+996 3522 5 09 89

aibek.askarbekov@kyrseff.kg

www.kyrseff.kg/

Ош шаарындагы биздин кеңсе

Навои көч. 32, Ош шаары, 723500, Кыргызстан

+996 312 90 12 17

+996 312 90 12 17

nurlanbek.irirsov@kyrseff.kg

www.kyrseff.kg/