Бизге билдирүү жөнөтүңүз

 • Бишкек ш. борбордук кеңсе
 • Абдымомунов көч.145, Бишкек, 720011, Кыргызстан
 • +996 312 901217
 • info@kyrseff.kg
 • www.kyrseff.kg/
 • Нарын шаарындагы биздин кеңсе
 • Раззаков көч.21/27, Нарын ш., 722990, Кыргызстан
 • +996 3522 5 09 89
 • aibek.askarbekov@kyrseff.kg
 • www.kyrseff.kg/
 • Ош шаарындагы биздин кеңсе
 • Навои көч. 32, Ош шаары, 723500, Кыргызстан
 • +996 3522 5 09 89
 • aibek.askarbekov@kyrseff.kg
 • www.kyrseff.kg/