Инвестирование в модернизацию, эффективность
использования энергии и водных ресурсов

Программа KyrSEFF+ поддерживает широкий спектр проектов, которые улучшают комфорт в домах и
повышают конкурентоспособность Малого и Среднего бизнеса  во всех отраслях промышленности

Колдоосу менен

Разработано

Наши услуги

KyrSEFF+ бул мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген KyrSEFF

KyrSEFF+ Европалык Өнүгүү жана Реконструкция банкы тарабынан ийгиликтүү иштелип чыгып 2016 жылдын ноябрь айынан тартып иштеп баштаган, 35 миллион АКШ долларга барарбар каржылоо программасы. KyrSEFF программасы IFCA Европа Биримдигинин фонду тарабынан колдолгон 35% чейинки  грант жана техникалык кеңеш берүү.  KyrSEFF+ насыялары өнөктөш банктар аркылуу берилет.

KyrSEFF+ программасы KyrSEFF программасынын ийгиликтүү тажрыйбасында түзүлгөн. KyrSEFF программасынын алкагында 630дан ашык үй чарба жана 60 бизнес ишканаларды насыя жана грант менен колдогон.

KyrSEFF+   энергоэффективдүүлүктү гана колдобостуктан, үй-чарба жана бизнес ишканаларындагы сууну сарамжалдуу колдонуу   Кадамдарын колодойт.

KyrSEFF+ кайсы кадамдарды колдойт:

  • Батирлер, турак-жай ээлери жана жеке үй-чарбалары үчүн энергоэффективдүүлүк жана суу сарамжалдуулукту камсыздоо үчүн инвестициялар. Инвестициялар дубалды жылулоодон жаан суусун топтоо жана күн нурун колдонууда үй-бүлөөнүн каражатын сарамжалдоочу иновациялык чечимдерди камтыйт.
  • Жеке өндүрүштүк ишканалар, айыл чарба мекемелери жана кызмат көрсөтүү секторундагы инвестициялар  сууну, энергияны жана башка ресурстарды үнөмдөө мүмкүндүгүнө жетүүгө шарт түзөт. Бул инвестициялар төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн: өндүрүштүк ишканалар үчүн жаңы натыйжалуу жабдуулар, агынды сууларды тазалоочу чакан (компактуу) системалар жана ошондой эле мейманканалар үчүн энергияны үнөмдөөчү түзүлүштөр, тамчылатып сугаруу, айыл чарба техникасы жана  д.у.с.
  • Кыргызстанда өндүрүүчүлөрдүн, жеткирип берүүчүлөрдүн жана кызмат көрсөтүүчулөрдүн   энергия жана ресурс үнөмдөө  технологияларынын  рыногун кеңейтүү максатында инвестициялар төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн: материалдык, операциялык базаны кеңейтүү, көбөйтүү,  жана д.у.с. Сураныч, көңүл буруңуз, жабдуучулар үчүн насыялар грант менен колдоого көрсөтүлбөйт.

Коммерциялык жана жеке инвесторлор KyrSEFF+ командасынан өзүнүн энергия жана ресурстарды үнөмдөөчү инвестициялардын эң керектүү чечим  тандоодо үчүн колдоо жана кенеш суратып алышы мүмкүн.

Последние новости

Жылуу үй – бакубат карылык

Нарын облусунун Кочкор районунун Кара-Суу айылында 1000ге жакын үй-бүлө жашайт. Кирешенин негизги булагы болуп ири мүйүздүү мал эсптелингендиктен, жарандардын жашоо деңгээли малдын санына жараша аныкталат.

Read More

Өзгөрүүгө себеп болгон – пандемия

COVID -19 илдети көпчүлүк кыргызстандыктардын жашоосун өзгөрттү десек болчудай. Пандемия кимдир- бирөө үчүн трагедияга айланса, бирөөлөр үчүн турмушун өзгөртүп, жашоого болгон көз карашын башка нукка

Read More